Bilder aus Österreich Teil 1

Schmalspurbetrieb im Inntal
Schmalspurbetrieb im Inntal

Schmalspurbetrieb im Inntal
Schmalspurbetrieb im Inntal

Am Brenner
Am Brenner

Am Brenner
Am Brenner

Am Brenner
Am Brenner

Am Brenner
Am Brenner

Brenner
Brenner

Am Brenner
Am Brenner

E 1044 xxx-x und 1044 xxx-x  am Brenner
E 1044 xxx-x und 1044 xxx-x am Brenner

139 135-8 (Rollende Landstrasse) am Brenner
139 135-8 (Rollende Landstrasse) am Brenner

Rollende Landstrasse am Brenner
Rollende Landstrasse am Brenner

E 1044 230-9 (Rollende Landstrasse) am Brenner
E 1044 230-9 (Rollende Landstrasse) am Brenner

E 1044 224-2 und 1044 xxx-x  am Brenner
E 1044 224-2 und 1044 xxx-x am Brenner

E 1044 224-2 und 1044 xxx-x  am Brenner
E 1044 224-2 und 1044 xxx-x am Brenner

E 1044 037-8 im Inntal
E 1044 037-8 im Inntal

E 1044 xxx-x im Inntal
E 1044 xxx-x im Inntal

E 1670 09 in Innsbruck
E 1670 09 in Innsbruck

E 1042 614-6 (an Drehscheibe) in Innsbruck
E 1042 614-6 (an Drehscheibe) in Innsbruck

E 1042 614-6 (auf Drehscheibe) in Innsbruck
E 1042 614-6 (auf Drehscheibe) in Innsbruck

E 1044 242-4 in Innsbruck
E 1044 242-4 in Innsbruck

E 1822 001-2 und 2 x 1822 in Innsbruck
E 1822 001-2 und 2 x 1822 in Innsbruck

E 1822 001-2 und 2 x 1822 in Innsbruck
E 1822 001-2 und 2 x 1822 in Innsbruck

ET 4010 018-2 in Innsbruck
ET 4010 018-2 in Innsbruck

ET 4010 019-0 in Innsbruck
ET 4010 019-0 in Innsbruck

Innsbruck
Innsbruck